Untitled
Mechanismus účinku1)
Účinnou látkou je ether fosfolipid PNAE (plasmanyl-N-acyl-etanolamin). Jeho působení je založeno na rozdílném metabolismu ether fosfolipidů ve zdravé a nádorové buňce. Ve zdravých buňkách je přítomen enzym alkyl-glycerolmonooxygenáza, který štěpí etherickou vazbu v molekule PNAE. Vzniklé štěpy jsou dále využity pro biosyntézu lipidů a fosfolipidů, které jsou nezbytnou součástí buněčných membrán. V nádorových buňkách tento enzym chybí nebo je téměř inaktivní, což vede ke kumulaci ether fosfolipidů PNAE v membránách nádorových buněk a jejich destrukce, zatímco zdravé buňky zůstávají nepoškozeny.

Dalším pozitivem je inhibiční působení na proteinkinázu C (PKC), která se v nádorových buňkách vyskytuje ve zvýšené koncentraci. PKC je vnitřním přenašečem signálu v buňce. Ovlivňuje enzymové systémy, které hrají důležitou roli v regulaci buněčné proliferace. PKC inhibují také další látky s protinádorovým účinkem, např. tamoxifen2), adriamicin3), calphostinC4), které jsou používány v klinické terapii rakoviny. Na rozdíl od těchto cytostatik nemá kompetitivní inhibice PKC semisyntetickým preparátem PNAE toxické účinky5).

Dále bylo empiricky zjištěno, že užívání OVOSANu podporuje funkce imunitního systému. Úspěšně byl aplikován například při léčbě autoimunitních a alergických onemocnění.Další info pro odborníky - web Ovosan

Migkrografie lidské nádorové buňky HEp-2 v tkáňové kultuře:

Elektron-scanning mikrografie lidské nádorové buňky HEp-2 v tkáňové kultuře. Výběžky (microvilli) na povrchu buňky jsou typické pro živou buňku. Elektron-scanning mikrografie lidské nádorové buňky HEp-2 vystavené po dobu 24 hod. působení PNAE (50 µ/ml). Jsou patrné otvory v buněčné membráně. Elektron-scanning mikrografie lidské nádorové buňky HEp-2 po působení PNAE (50 µ/ml) po dobu 48 hod. v kultuře. Značně poškozená buněčná membrána, buňka je mrtvá.Literatura:
1) KÁRA J.: Ether Fosfolipid PNAE proti nádorovým buňkám: Prevence a terapie metastáz, 2001. 2) O´BRIEN C.A., LISKAMP R.M., SOLOMON D.H., WEINSTEIN I.B.: Inhibition of protein kinase C by Tamoxifen. Cancer res., 45, 2462-2465, 1985. 3) ZHAO F.K., CHUANG L.F., ISRAEL M., CHUANG R.Y.: Adriamycin interacts with diacylglycerol to inhibit human leukemia protein kinase C. Anticancer Research, 9, 225-230, 1989. 4) KOBAYASHI E., NAKANO H., MORIMOTO M., TAMAOKI T.: Calphostin C (UCN - 1028C), a novel microbial compound, is highly potent and specific inhibitor of protein kinase C. Biochem. Biophys.Res.Commun., 159, 548-553, 1989. 5) KÁRA J.: Ether-fosfolipidy v onkologii, Chemické listy 87, 58-63, 1993.

- Vývoj přípravku
- Indikace a doporučené dávkování
- Mechanismus účinku
- Dokumenty
- Odborné publikace