Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
www.iapg.cas.cz
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
www.vri.cz
Chirurgická klinika JLKUK a UNM Martin, Slovensko
portal.jfmed.uniba.sk/
Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
www.fmed.uniba.sk
Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
www.entu.cas.cz/kob/
Mamma centrum Medicon, Praha
www.mediconas.cz/cs/mamma-centrum/
ALEN PRAHA
Sdružení žen Praha
www.alen.tym.cz
MAMMA HELP
Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
www.mammahelp.cz
KLUB ŽAP
Klub žen s nádorovým onemocněním prsu
www.klubzap.cz