9. 2. 2017
Observační studie v Ruské federaci, část II.


     výzkumná pilotní laboratoř
Na základě údajů získaných během první (předběžné) části studie bude AREKO organizovat pokračování studie - část II. Studie bude zahájena v březnu 2017. Cílem této studie bude prokazování imunomodulačního účinku OVOSANu. Dodatečné informace budou poskytovány studijními koordinátory.

Observational studies in the Russian Federation, Part II.
Based on the data collected during the preliminary study, Areko will organize additional study. The study will begin in March 2017. The purpose of the study will be to prove the immunomodulation effect of Ovosan. Additional information will be distributed by study coordinators.

1. 8. 2014
Nové moderní centrum AREKO PHARMA Benátky

Výrobní, výzkumné a vývojové centrum AREKO PHARMA Benátky bylo uvedeno do provozu v roce 2013 a splňuje náročné podmínky správné laboratorní (GLP) a výrobní (GMP) praxe pro vývoj, testování a výrobu léčiv.

1. 3. 2013
Nová poradenská linka

Byla zřízená nová poradenská telefonická linka OVOSAN. Použití a dávkování Ovosanu můžete nyní konzultovat s lékařem-onkologem na původní bezplatné telefonické lince Ovosan 800 201 207, nebo můžete využít nové bezplatné linky 800 201 210 pro osobní konzultaci a péči s MUDr. P. Bednarčíkem, CSc.

1. 12. 2012
Seminář společnosti Areko - Výzkum BAF®

Odborníci v kongresovém centru Top Hotelu Praha diskutovali na aktuální téma: Výzkum BAF® 2011-2012

V pražském Top Hotelu se 20. 11. 2012 konalo tradiční setkání našich a slovenských lékařů a vědeckých pracovníků, kteří se na svých pracovištích zabývají zkoumáním účinnosti biologicky aktivních fosfolipidů (BAF®). Pořadatelem semináře byla, stejně jako v minulých letech, společnost AREKO, která dodává na náš trh mimo jiné přípravek OVOSAN s hlavní účinnou látkou BAF®.

13. 9. 2011
Operační program Podnikání a Inovace (OPPI)2.4.2011 byla zahájena výstavba nového Výzkumného centra společnosti Areko s dotací ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace

8. 9. 2011
Seminář společnosti Areko - Výzkum BAF®

Odborníci v kongresovém centru Top Hotelu Praha diskutovali na aktuální téma: BAF® - Biologicky aktivní fosfolipidy jejich účinky a využití.

V pražském Top Hotelu se 3. 5. 2011 konalo tradiční setkání našich a slovenských lékařů a vědeckých pracovníků, kteří se na svých pracovištích zabývají zkoumáním účinnosti biologicky aktivních fosfolipidů (BAF®). Pořadatelem semináře byla, stejně jako v minulých letech, společnost AREKO, která dodává na náš trh mimo jiné přípravek OVOSAN s hlavní účinnou látkou BAF®.

CELÝ TEXT

1.6.2010
Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA).
K 31. 3. 2010 byl úspěšně ukončen projekt "Vzdělávání zaměstnanců pro osobní rozvoj a plnění firemních cílů" realizovaný v rámci OPPA.

V průběhu projektu byly realizovány tyto vzdělávací aktivity:
- Program manažerského a odborného vzdělávání
- Program jazykového vzdělávání
- Program vzdělávání v oblasti řízení jakosti

Projekt byl přístupný všem zaměstnancům společnosti, které bylo možné z hlediska pravidel OPPA do programu zahrnout. Od února 2009 do března 2010 tak bylo úspěšně proškoleno 16 zaměstnanců společnosti. Byly realizovány kurzy efektivity řízení, marketingu, komunikace a rozhodování, zvyšování kvality, dále jazykové a IT kurzy. Tyto aktivity byly zaměstnanci hodnoceny velmi pozitivně - zvýšila se možnost jejich pracovního uplatnění a karierního růstu. Vzrostly jejich pracovní jistoty i uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce, což je plně v souladu s cíli OPPA.


www.prahafondy.eu
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
10. 5. 2010
Tradiční Setkání lékařů a odborníků Ovosan 2010

Odborníci v kongresovém centru Top Hotelu Praha diskutovali na aktuální téma: biologicky aktivní fosfolipidy - jejich účinky a využití

V závěru ledna letošního roku proběhl pod záštitou společnosti Areko odborný seminář lékařů a vědeckých pracovníků, kteří se podílejí na výzkumu a testování biologicky aktivních fosfolipidů (BAF). Odborníci se sešli v Top Hotelu Praha a během čtyřhodinového setkání si vzájemně vyměňovali své dosavadní teoretické poznatky i praktické zkušenosti.

CELÝ TEXT

3.3.2009
Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA).

www.prahafondy.eu
Pro rok 2009 byla naší společnosti Magistrátem hlavního města Prahy schválena dotace z Evropského sociálního fondu (85%) a rozpočtu hlavního města Prahy (15%) pro projekt Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců a rozšiřování jejich odborných znalostí v kontextu s budováním systému managementu kvality.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

30.1.2009
Seminář odborných pracovníků
a lékařů o zkušenostech
s používáním Ovosanu
jako podpůrného prostředku
při léčbě

V polovině listopadu 2008 se v pražském hotelu Josef uskutečnilo tradiční každoroční setkání lékařů a odborníků, podílejících se na výzkumu a testování biologicky aktivních fosfolipidů obsažených v přípravcích Ovosan. Setkání uspořádala společnost Areko, která produkty řady Ovosan vyrábí. Oproti loňskému roku, kdy se zúčastnili konference pouze praktičtí lékaři, přibyli k nim letos onkologové, dermatologové a vědečtí pracovníci výzkumných ústavů (Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno).

Více informací naleznete :: ZDE ::